A JE TO!

Náš celodenní školní výlet, máme za sebou!

A jak se výlet vydařil?

Počasí nám opravdu nepřálo, ale i přes tuto skutečnost, jsme si výlet náramně užili!!!

Velkou zásluhu za vydařený výlet plný zážitků a zajímavostí má pan Mach, kterému touto cestou velice děkujeme.

Poděkování patří nejen za pozvání na letiště v Hradci Králové, ale hlavně za poskytnuté skvělé zázemí, a především za netradiční „letecké“ zážitky!

Ještě jednou velké díky posíláme všichni ze školky!

A procházka „Perníkovou chaloupkou“ byla už jen sladkou odměnou vydařeného výletu!

                  

Poděkování posíláme i Vám všem rodičům a prarodičům, za Vaši trpělivost při čekání na náš opožděný příjezd z důvodu neprůjezdnosti města Náchoda.

Všem velice děkujeme!