Zápis do MŠ Alšova

Pro školní rok 2019/2020

bude uskutečněn ve dnech

06. 05. a 07.05. 2019 od 9.00 – 15.00 hod.

Žádost k předškolnímu vzdělávání 

naleznete v sekci ZÁPIS DO MŠ

Přineste s sebou:

  • vyplněnou žádost k předškolnímu vzdělávání
  • rodný list dítěte
  • průkaz totožnosti zákonného zástupce (popř. doklad o zmocnění dítě zastupovat v přijímacím řízení),
  • doporučení školského poradenského zařízení
    (v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami).

 

TĚŠÍME SE NA VÁS!