Vyhlášení zápisu do Mateřské školy, Náchod, Alšova 952

Z Á P I S

do Mateřské školy, Náchod, Alšova 952

od školního roku 2019/2020

se koná ve dnech 6. 5. – 7. 5. 2019 od 9 do 15 hod.

Žádost o přijetí je k dispozici na webových stránkách školy v sekci DOKUMENTY

nebo k vyzvednutí v mateřské škole.

 Přineste s sebou:

  • vyplněnou žádost o přijetí,
  • rodný list dítěte,
  • průkaz totožnosti zákonného zástupce (popř. doklad o zmocnění dítě zastupovat
    v přijímacím řízení),
  • doporučení školského poradenského zařízení
    (v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami).

 

 

Těšíme se na Vás.                                                                     Kolektiv MŠ.