Charakteristika našich cílů ve školním roce 2019/2020

Tak jako v loňském školním roce, tak i ve školním roce 2019/2020 se zaměříme na poznávání světa, místa, ve kterém žije velké množství lidí, zvířat a rostlin. Jako místa, kde se můžeme setkat s lidmi z jiných zemí, s různými zvyklostmi a tradicemi, s odlišnou barvou pleti i jiným jazykem. Země po celém světě pro nás budou inspirací k poznávání ostatních kultur, k pochopení sounáležitosti člověka s přírodou i živočichy. Pokusíme se procestovat celou zeměkouli a pochopit změny, které člověk svým působením na přírodu způsobil a jak je důležité pokusit se všechno napravit. Vždy se ale z našich cest vrátíme zpět do České Republiky, která je pro nás domovem. Budeme se seznamovat s českými tradicemi, které již mnohdy děti neznají, přiblížíme jim pranostiky, kterými se kdysi lidé řídili a ukážeme jim krásy naší země, která je srdcem Evropy.

Naší hlavní snahou bude, aby z dětí vyrostly šťastní, sebevědomí, pokorní a učení mladí lidé, kteří chápou svět, jako nekonečné spektrum možností, ale zároveň jako místo, které si musíme hýčkat a opatrovat.