Projekt MŠ Alšova 952, Náchod

Od 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021 je naše škola realizátorem projektu reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012657 s názvem “Šablony 2019 – 2021 – MŠ Alšova”, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu v podobě školního asistenta.

Celková výše podpory činí 448. 508,- Kč.