Hlavní strana

Aktuality

 • A JE TO!

  Náš celodenní školní výlet, máme za sebou!

  A jak se výlet vydařil?

  Počasí nám opravdu nepřálo, ale i přes tuto skutečnost, jsme si výlet náramně užili!!!

  Velkou zásluhu za vydařený výlet plný zážitků a zajímavostí má pan Mach, kterému touto cestou velice děkujeme.

  Poděkování patří nejen za pozvání na letiště v Hradci Králové, ale hlavně za poskytnuté skvělé zázemí, a především za netradiční „letecké“ zážitky!

  Ještě jednou velké díky posíláme všichni ze školky!

  A procházka „Perníkovou chaloupkou“ byla už jen sladkou odměnou vydařeného výletu!

                    

  Poděkování posíláme i Vám všem rodičům a prarodičům, za Vaši trpělivost při čekání na náš opožděný příjezd z důvodu neprůjezdnosti města Náchoda.

  Všem velice děkujeme!

   

   

 • VELKÉ PODĚKOVÁNÍ!

  Touto cestou bychom chtěli ještě jednou poděkovat panu kazateli Ing. Petru Geldnerovi z Církve bratrské v Náchodě, především za vstřícnou a velmi rychlou pomoc, při organizaci „Čarodějnického odpoledne s rodiči“ za nepříznivého počasí, poskytnutím „střechy nad hlavou“!

  Velmi si takové spolupráce vážíme.

  Zaměstnanci a děti MŠ Alšova.

 • FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD

  KDY: v úterý 30. 04. 2019

  KDE: dle počasí na školní zahradě nebo v MŠ

  V KOLIK: od 8:15 hod.

  Pořadí tříd:

  1. Oranžová třída 8.15 hod.

  (po fotografování odcházejí  na 1. lekci in-linů!!!)

  2. Bílá Třída cca v 8.25 hod.

  3. Růžová třída v 8.35 hod.

   Prosíme o vhodné oblečení!!!

   

 • Zápis do MŠ Alšova

  Pro školní rok 2019/2020

  bude uskutečněn ve dnech

  06. 05. a 07.05. 2019 od 9.00 – 15.00 hod.

  Žádost k předškolnímu vzdělávání 

  naleznete v sekci ZÁPIS DO MŠ

  Přineste s sebou:

  • vyplněnou žádost k předškolnímu vzdělávání
  • rodný list dítěte
  • průkaz totožnosti zákonného zástupce (popř. doklad o zmocnění dítě zastupovat v přijímacím řízení),
  • doporučení školského poradenského zařízení
   (v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami).

   

  TĚŠÍME SE NA VÁS!

 • Pozvánka na Den otevřených dveří V MŠ Alšova